Ban hành Quy chế công tác Bảo vệ bí mật nhà nước của Bộ Giao thông vận tải (15/01/2021)

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định 2523/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2020 "Ban hành Quy chế công tác Bảo vệ bí mật nhà nước của Bộ Giao thông vận tải"

Ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ số và bảo đảm ATTT mạng Bộ GTVT giai đoạn 2021-2025 (15/01/2021)

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 2434/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2020 "Ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2021-2025".

Hướng dẫn xây dựng phương án giá bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (13/01/2021)

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 39/2020/TT-BGTVT "Hướng dẫn phương pháp xây dựng phương án giá, quản lý giá dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và dịch vụ vận hành khai thác bến phà đường bộ trên hệ thống quốc lộ sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngân sách trung ương khi thực hiện phương thức đặt hàng".

Ban hành Kế hoạch hành động phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2021 của Bộ GTVT (11/01/2021)

Bộ GTVT vừa ký Quyết định số 07/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch hành động phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2021 của Bộ GTVT.

Ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2021 (11/01/2021)

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 2189/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải.

Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới đường bộ và phương tiện thủy nội địa (07/01/2021)

Bộ GTVT vừa ban hành Kết luận thanh tra số 13597/KL-BGTVT việc chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (ATKT & BVMT) xe cơ giới đường bộ và phương tiện thủy nội địa.

Ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 của Bộ GTVT (07/01/2021)

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể vừa ký Quyết định số 2529/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2020 ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải.

Trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Quảng Bình liên quan đến quy định về quản lý và bảo vệ KCHT giao thông đường bộ (07/01/2021)

Bộ GTVT vừa có Công văn 48/BGTVT-KCHT ngày 05/01/2021 gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình để trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Quảng Bình gửi tới Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Bộ GTVT Ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 (06/01/2021)

Ngày 30/12/2020, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã ký ban hành Quyết định số 2490/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của Bộ GTVT.

Cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kiến nghị sớm triển khai thực hiện mở rộng, nâng cấp sân bay Côn Đảo (06/01/2021)

Bộ GTVT vừa có Công văn 13537/BGTVT-KCHT ngày 31/12/2020 gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gửi tới trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :