Tìm thấy 1 kết quả. Tìm mất 1.903 giây

VATM: Quy chế Khoa học và Công nghệ chính thức được áp dụng (01/11/2019)

Trên cơ sở các quy định hiện hành của Nhà nước và các văn bản quản lý nội bộ của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), sau nhiều đợt lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị trong Tổng công ty, Quy chế Khoa học và Công nghệ do Ban Kỹ thuật Tổng công ty chủ trì xây dựng đã được Tổng giám đốc phê duyệt tại Quyết định số 4900/QĐ-QLB, có hiệu lực áp dụng trong toàn Tổng công ty từ ngày 16/10/2019.

Trang:
Hiện: kết quả/trang