Phổ biến Nghị định số 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư và Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn

Thứ sáu, 20/03/2015 11:06 GMT+7
Ngày 18/3, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đã ký Công văn số 3235/BGTVT-CQLXD gửi các Tổng Cục, Cục quản lý chuyên ngành; Sở Giao thông vận tải; Ban Quản lý dự án, Tổng công ty, Trường, Viện thuộc Bộ GTVT về việc phổ biến Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ và Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/02/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, có hiệu lực thi hành kể từ 10/4/2015.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/02/2015 quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2015.

Để đảm bảo việc triển khai thực hiện tuân thủ đúng các quy định của Nghị định và Thông tư nêu trên, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, phổ biến và áp dụng.

Chi tiết Nghị định số 15/2015/NĐ-CP và Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT xem tại đây.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)