Đảng bộ Viện KH&CN GTVT triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị TƯ 6 khóa XII

Thứ tư, 14/03/2018 23:15 GMT+7

Ngày 14/3, Đảng bộ Viện Khoa học và Công nghệ GTVT tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng và hướng dẫn học tập Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ Viện.

Hội nghị vinh dự có đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan kinh tế Trung ương đến tham dự và phổ biến, quán triệt các nghị quyết đến toàn thể Hội nghị. Về phía Viện Khoa học và Công nghệ GTVT có đồng chí Nguyễn Xuân Khang, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng; các đồng chí Phó Viện trưởng: Nguyễn Văn Thành - Phó Bí thư Đảng ủy Viện, Nguyễn Quang Tuấn, Nguyễn Trung Thêm; cùng các đồng chí trong BCH Đảng bộ Viện, Chủ tịch Công đoàn Viện, Bí thư Đoàn TNCS HCM, Bí thư các chi bộ và toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Viện.

Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị TƯ 6 khóa XII
của 
Đảng bộ Viện KH&CN GTVT

Đồng chí Nguyễn Xuân Khang, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởngc cho biết, Hội nghị nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên nắm chắc quan điểm chỉ đạo, những nội dung cơ bản, nội dung mới trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII. Qua học tập, quán triệt, hội nghị cũng nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức, xây dựng ý chí, quyết tâm trong thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, làm cơ sở phục vụ công tác nghiên cứu, chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ và tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ và Cơ quan Viện.

Đồng chí Nguyễn Xuân Khang yêu cầu việc tổ chức học tập, quán triệt phải thực sự có chất lượng, đi vào chiều sâu, tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết theo hướng ngắn gọn, sát với chức năng, nhiệm vụ của Viện, của Ngành và lĩnh vực cụ thể. Cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Viện tham dự hội nghị nêu cao ý thức trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, nắm thật chắc những nội dung cơ bản, những luận điểm mới, liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ của Ngành, nhiệm vụ của Viện và đơn vị.

Đông đảo cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Viện tham dự Hội nghị.

Đồng chí Vũ Đức Nam phổ biến, quán triệt các nghị quyết đến toàn thể Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu học tập, quán triệt 4 Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII gồm: “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; “Công tác dân số trong tình hình mới”.

X.N

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)