Trường ĐH Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh: Đánh giá giám sát chứng chỉ ISO 9001:2015

Thứ sáu, 19/04/2019 08:20 GMT+7

Trường Đại học giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào công tác điều hành, quản lý từ năm 2012, nâng cấp lên phiên bản ISO 9001:2015 và nhận chứng chỉ vào tháng 5/2018. Ngày 16/4/2019, Nhà trường đã thực hiện xong lần đánh giá giám sát thứ nhất của chu kỳ cùng với các chuyên gia đánh giá của tổ chức TUV SUD - tổ chức chứng nhận chất lượng được công nhận và đánh giá cao trên thế giới.


Đoàn đánh giá làm việc và đưa ra các khuyến nghị với Nhà trường

Trong phạm vi chứng nhận của Nhà trường là giáo dục đại học, sau đại học, các khóa học ngắn hạn, nghiên cứu khoa học, đợt kiểm tra, đánh giá giám sát lần này nhằm xem xét mức độ duy trì ISO của các đơn vị trong Nhà trường và nhận diện các vấn đề cần cải tiến của hệ thống quản lý so với yêu cầu tiêu chuẩn chứng nhận ISO.

Tham gia kế hoạch đánh giá giám sát có các đơn vị: Ban Giám hiệu, Phòng Quản lý chất lượng, Phòng Tổ chức hành chính, Viện đào tạo sau đại học, Phòng Công tác sinh viên, Khoa Công nghệ thông tin, Viện Nghiên cứu Môi trường và giao thông, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học & Bồi dưỡng văn hóa và Viện Giao thông vận tải Việt Nga.

Sau một ngày làm việc nghiêm túc, các chuyên gia đánh giá giám sát đã đưa ra các kết luận đối với Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 của Nhà trường. Theo các chuyên gia, thời gian qua Nhà trường đã duy trì và đảm bảo tốt các yêu cầu của bộ tiêu chuẩn ISO vào các hoạt động nội bộ. Tuy nhiên, trong thời gian tới, Nhà trường cần cập nhật lại bộ tài liệu ISO và mục tiêu chất lượng sau khi thực hiện xong đề án sát nhập các đơn vị; cần cải tiến hoạt động kiểm soát tài liệu, kiểm soát hồ sơ… để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của bộ tiêu chuẩn và nâng cao hiệu quả các hoạt động của Nhà trường.

Thay mặt Nhà trường, PGS.TS Đồng Văn Hướng, Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường đã cảm ơn và ghi nhận những khuyến nghị của đoàn đánh giá. Thầy cũng cho biết “Trong thời gian tới, các đơn vị cần rà soát, điều chỉnh lại bộ tài liệu ISO, cải tiến việc lưu trữ, kiểm soát tài liệu, hồ sơ.. để ISO ngày càng phát huy hiệu quả trong công tác điều hành, quản lý tại các đơn vị, đồng thời, góp phần xây dựng và hoàn thiện hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong phục vụ công tác kiểm định chất lượng của Nhà trường".

 

Nguồn: Trường ĐH Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)