Phê duyệt Danh mục cập nhật, bổ sung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ GTVT năm 2021

Thứ ba, 30/06/2020 15:36 GMT+7
Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đã ký Quyết định số 1234/QĐ-BGTVT ngày 26/6/2020 phê duyệt Danh mục cập nhật, bổ sung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ Giao thông vận tải năm 2021.

Trên cơ sở xét văn bản đề xuất nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn năm 2020 của các đơn vị: Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Viện Khoa học và Công nghệ giao thông vận tải, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, Viện Công nghệ Bưu chính viễn thông - Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông và theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Bộ GTVT phê duyệt Danh mục nhiệm vụ cập nhật, bổ sung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn và dự kiến kinh phí của Bộ để đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2021 (Quyết định và Danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn xem tại đây).

Bộ GTVT giao Vụ Khoa học - Công nghệ có trách nhiệm thông báo và triển khai thực hiện tuyển chọn Cơ quan chủ trì nhiệm vụ cập nhật, bổ sung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ Giao thông vận tải năm 2021.

Bộ GTVT yêu cầu Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Khoa học - Công nghệ, Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)