Khảo sát hiện trạng và nhu cầu đào tạo nghiệp vụ về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn

Thứ ba, 21/07/2020 08:40 GMT+7
Bộ GTVT vừa có Văn bản số 6877/BGTVT-KHCN gửi các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ về việc đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng xây dựng TCVN cho cán bộ làm công tác tiêu chuẩn.

Trước đó, Bộ GTVT nhận được Văn bản số 468/TCCL-NV ngày 07/7/2020 của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng khảo sát hiện trạng, nhu cầu đào tạo nghiệp vụ tiêu chuẩn hóa.

Bộ GTVT đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ hiện trạng, nhu cầu đào tạo nghiệp vụ về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn của đơn vị mình, có ý kiến vào Phiếu khảo sát hiện trạng và nhu cầu đào tạo nghiệp vụ về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩnvà gửi về Bộ GTVT (qua Vụ KHCN) trước ngày 22/7/2020 để tổng hợp.

Vụ Khoa học Công nghệ

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)