Tài liệu Hội nghị chuyên đề về dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia “Ứng dụng đường sắt - Hệ thống hãm - Bảo vệ chống trượt bánh xe”

Thứ hai, 14/09/2020 09:08 GMT+7
Tài liệu Hội nghị chuyên đề cấp Bộ để xem xét, thống nhất nội dung của dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia “Ứng dụng đường sắt – Hệ thống hãm – Bảo vệ chống trượt bánh xe”

Thực hiện kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã xây dựng và trình duyệt dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia “Ứng dụng đường sắt – Hệ thống hãm – Bảo vệ chống trượt bánh xe”.

Dự thảo tiêu chuẩn này đã được gửi lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị và đã được Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp thu, chỉnh lý.

Bộ Giao thông vận tải đăng tải Tài liệu Hội nghị chuyên đề cấp Bộ để xem xét, thống nhất nội dung của dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia trên trước khi trình Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và công bố.

Chủ trì cuộc họp: Lãnh đạo Vụ Khoa học công nghệ - Bộ GTVT.

Thời gian:  14h00, Thứ Năm, ngày 17/9/2020.

Địa điểm:  Phòng họp tầng 2 nhà D, Bộ GTVT – 80 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

Tài liệu Hội nghịdownload

Thông tin liên hệMr. Huân 097 3348180.

Vụ Khoa học công nghệ

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)