Công ty VISHIPEL tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động năm 2020

Thứ tư, 23/09/2020 08:50 GMT+7

Mới đây, Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam (VISHIPEL) đã tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động năm 2020.

Giảng viên về công tác ATVSLĐ Chu Hữu Dân huấn luyện về công tác ATVSLĐ cho người lao động Công ty

Trong phạm vi nội dung chương trình, toàn thể người lao động của Công ty đã được GV. Chu Hữu Dân – Giảng viên về công tác ATVSLĐ huấn luyện những nội dung về công tác An toàn, vệ sinh lao động và các biện pháp bảo đảm an toàn trong công tác lao động.

Tại đợt huấn luyện này, người lao động Công ty tiếp tục được cung cấp và bổ sung thêm kiến thức về các quy định của pháp luật về công tác An toàn, vệ sinh lao động, việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật tại cơ sở, những nguy cơ yếu tố nguy hiểm gây mất ATLĐ, VSLĐ, bệnh nghề nghiệp; công tác kiểm tra; quản lý thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; hoạt động thông tin, tuyên truyền, sơ cấp cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động và các biện pháp phòng ngừa, sơ cứu khi gặp tai nạn lao động.

Việc tổ chức huấn luyện về công tác An toàn, vệ sinh lao động, hàng năm luôn là dịp để người lao động Công ty tiếp tục bổ sung, nâng cao hiểu biết và ý thức trách nhiệm đối với công tác An toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống tai nạn có thể xảy ra.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)