Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 89/2015/TT-BGTVT và Thông tư số 42/2018/TT-BGTVT

Thứ hai, 12/10/2020 13:45 GMT+7
Bộ GTVT vừa ký ban hành Thông tư số 23/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 89/2015/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng và Thông tư số 42/2018/TT-BGTVT quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực Đăng kiểm.

Theo đó, Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 89/2015/TT- BGTVT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng.

Đồng thời, bãi bỏ một số điểm, khoản, điều của Thông tư số 42/2018/TT-BGTVT ngày 30/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định sửa đổi, bố sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực Đăng kiểm. Cụ thể: Bãi bỏ khoản 1, 2, 3, 8, 11, 12 và 15 Điều 1 của Thông tư số 42/2018/TT- BGTVT.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 năm 2020.

Toàn văn Thông tư số 23/2020/TT-BGTVT xem Tại đây!
 

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)