Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông

Thứ năm, 22/10/2020 12:48 GMT+7
Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 1937/QĐ-BGTVT "Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông".

Theo đó, tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông là 03 xe ô tô loại SUV 07 chỗ, 02 cầu gắn thiết bị chuyên dùng thí nghiệm, kiểm định phục vụ hoạt động kiểm tra chất lượng công trình giao thông, có gắn logo “xe kiểm tra chất lượng công trình giao thông” với mức giá tối đa là 1.100.000.000 đồng/ chiếc. 

Bộ GTVT yêu cầu Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông xem xét, quyết định mức giá mua xe để trang bị cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, đảm bảo  tiết kiệm, hiệu quả và chịu  trách nhiệm về quyết định của mình. Đồng thời, rà soát, sắp xếp lại xe ô tô chuyên dùng hiện có của đơn vị.

Trường hợp xe ô tô chuyên dùng hiện có phù hợp với tiêu chuẩn, định mức được ban hành theo quy định thì tiếp tục quản lý, sử dụng; số xe này được tính trong tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng được ban hành.

Trường hợp xe ô tô chuyên dùng hiện có không phù hợp với tiêu chuẩn, định mức được ban hành theo quy định thì thực hiện xử lý theo các hình thức quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật.

Việc thực hiện xử lý xe ô tô chuyên dùng không phù hợp tiêu chuẩn, định mức (nếu có) phải hoàn thành chậm nhất là 06 tháng kể từ ngày Bộ Giao thông vận tải ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng theo quy định tại Nghị định số 04/2019/NĐ-CP.

Thực hiện việc mua sắm, bố trí, quản lý, sử dụng và xử lý xe ô tô chuyên dùng theo tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng đã ban hành, theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật về đấu thầu và pháp luật có liên quan đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm. Ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng để đảm bảo việc quản  lý, sử dụng xe ô  tô chuyên dùng nêu  trên đúng mục đích, công khai, minh bạch. 

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)