Ban hành Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BGTVT Quy định nội dung, chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

Thứ năm, 22/10/2020 14:36 GMT+7
Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể vừa ký Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BGTVT ngày 20/20 Quy định nội dung, chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.

Theo đó, Thông tư số 03/2017/TT-BGTVT ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định nội dung, chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2017, được sửa đổi, bổ sung bởi: Thông tư số 06/2020/TT-BGTVT ngày 09 tháng 3 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2017/TT-BGTVT ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định nội dung, chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2020.

Toàn văn Văn bản Hợp nhất số 08/VBHN-BGTVT xem Tại đây!

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)