Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông vận tải đường sắt

Thứ sáu, 20/11/2020 13:27 GMT+7
Ngày 19/11/2020, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã ký xác thực Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BGTVT Thông tư Quy định về xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông vận tải đường sắt.

Theo đó, Thông tư số 24/2018/TT-BGTVT ngày 7/5/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông vận tải đường sắt, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2018 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 24/2020/TT-BGTVT ngày 13/10/2020 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường sắt, có hiệu lực kể từ ngày 1/12/2020.

Nội dung Văn bản hợp nhất xem tại đây.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)