Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn trong hoạt động đường sắt

Thứ sáu, 20/11/2020 13:41 GMT+7
Ngày 19/11/2020, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã ký xác thực Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BGTVT Thông tư quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn trong hoạt động đường sắt.

Theo đó, Thông tư số 01/2010/TT-BGTVT ngày 11/1/2010 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn trong hoạt động đường sắt có hiệu lực kể từ ngày 25/2/2010, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 28/2017/TT-BGTVT ngày 29/8/2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn trong hoạt động đường sắt, có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2017. Thông tư số 24/2020/TT-BGTVT ngày 13/10/2020 của Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường sắt, có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2020.

Nội dung Văn bản hợp nhất xem tại đây.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)