Văn bản hợp nhất Thông tư Quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung

Thứ năm, 26/11/2020 10:15 GMT+7
Ngày 24/11/2020 Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã ký xác thực Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BGTVT Thông tư Quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung.

Thông tư số 81/2014/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2015, được sửa đổi, bổ sung bởi: Thông tư số 21/2020/TT-BGTVT ngày 28 tháng 9 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 81/2014/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung, Thông tư số 14/2015/TT-BGTVT ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không và Thông tư số 33/2016/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc báo cáo hoạt động và báo cáo số liệu trong ngành hàng không dân dụng VN có hiệu lực kể từ ngày 15/1/2020.

Nội dung Văn bản hợp nhất xem tại đây.
 

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)