Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020

Thứ ba, 15/09/2020 15:46 GMT+7
Bộ GTVT vừa có Công văn số 9172/BGTVT-MT ngày 15/9/2020 gửi các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020.

Theo đó, Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn (sau đây gọi tắt là Chiến dịch) do Australia khởi xướng từ năm 1993, được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu vào tuần thứ 03 của tháng 9 hằng năm. Chiến dịch là dịp để tuyên truyền, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và toàn thể cộng đồng tham gia các hoạt động cải thiện và bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý, tái chế rác thải, từ chối sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy. 

Chiến dịch năm nay được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động và tổ chức trên phạm vi toàn cầu từ ngày 18 - 20 tháng 9 với chủ đề “Every small action makes a world of difference” (Cùng hành động để thay đổi thế giới) nhằm kêu gọi các quốc gia cùng nhau hành động để tạo nên một sự thay đổi lớn cho môi trường toàn cầu. 

Để hưởng ứng Chiến dịch năm 2020, Bộ Giao thông vận tải đề nghị các cơ quan, đơn vị vị căn cứ điều kiện thực tế và chủ đề Chiến dịch để xem xét tổ chức triển khai các hoạt động phù hợp như treo băng rôn, pano, áp phích tại trụ sở cơ quan làm việc và các địa điểm phù hợp nhằm tuyên truyền chủ đề về Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020; Tổ chức các hoạt động như ra quân vệ sinh môi trường; thu gom xử lý chất thải, rác thải; khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, hệ thống thoát nước; giải quyết những vấn đề môi trường tồn đọng tại đơn vị; tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao… 

Tổ chức các hội thảo, hội nghị, tọa đàm (khuyến khích trực tuyến) về công tác bảo vệ môi trường; phát động hưởng ứng các phong trào như Ngày hội tái chế, Ngày hội sống xanh, Ngày Thứ bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh, Ngày không sử dụng túi nilon....

Các cơ quan truyền thông, báo chí ngành giao thông vận tải tăng cường thông tin, tuyên truyền về các hoạt động bảo vệ môi trường, các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020, trong đó tập trung vào việc phân loại, thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, tuyên truyền về việc từ chối sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy (thông tin, tài liệu truyền thông tham khảo tại các địa chỉ http://monre.gov.vn, http://vea.gov.vn, http://monremedia.vn).

Phát hiện, biểu dương, khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, quản lý, giải pháp, sáng kiến hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường; Báo cáo kết quả tổ chức Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020 về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Môi trường) trước ngày 10/10/2020 để tổng hợp chung.
 

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)