Thông tư số 31/2011/TT-BGTVT ngày 14/5/2011 của Bộ GTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu

Thứ tư, 24/10/2012 15:49 GMT+7
Thông tư số 31/2011/TT-BGTVT ngày 14/5/2011 của Bộ GTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu

Ngày 14/5/2011, Bộ trưởng Bộ GTVT đã ký ban hành Thông tư số 31/2011/TT-BGTVT  của Bộ GTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu.

Chi tiết xem tại đây.

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)