Quyết định số 57/2007/QĐ-BGTVT ban hành ngày 21/11/2007 quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe môtô, xe gắn máy

Thứ tư, 24/10/2012 15:53 GMT+7
Quyết định số 57/2007/QĐ-BGTVT ban hành ngày 21/11/2007 quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe môtô, xe gắn máy
Ngày 21/11/2007, Bộ trưởng Bộ GTVT đã ký Quyết định số 57/2007/QĐ-BGTVT ban hành  quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe môtô, xe gắn máy.  

Chi tiết xem tại đây  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)