Thủ tướng yêu cầu giữ nguyên lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải (10/03/2017)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu giữ nguyên lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với ô tô, xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới qui định tại Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày 1/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Những quy định mới về lắp đặt và vận hành hệ thống khí trơ trên tàu chở dầu (28/02/2016)

Từ ngày 1/1/2016 trở đi, tàu chở hóa chất được đóng (hoặc có ky đặt) chở hàng dễ cháy như nêu trong danh sách ghi tại Chương 17 và 18 của Luật IBC Code, sẽ phải được lắp đặt hệ thống khí trơ cố định, dù rằng kích cỡ két chứa hàng và năng lực thiết bị vệ sinh két như thế nào.

Cơ chế của Cộng đồng châu Âu về kiểm soát, báo cáo và kiểm tra xác nhận khí thải CO2 từ tàu biển (25/02/2016)

Quy định số 2015/757 (Regulation (EU) 2015/757 of the European Parliament and of the Council) của Hội đồng Nghị viện châu Âu về về kiểm soát, báo cáo và kiểm tra xác nhận khí thải CO2 từ tàu biển đã có hiệu lực từ ngày 1/7/2015. Mục tiêu chính của Quy định này là thiết lập hệ thống về kiểm soát, báo cáo và kiểm tra xác nhận khí thải dioxit các-bon (European Union Mechanism - MRV) từ tàu trong phạm vi giai đoạn một của kế hoạch nhiều giai đoạn về giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ (25/10/2012)

QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ

QCVN 02:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải rắn y tế (25/10/2012)

QCVN 02:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải rắn y tế

Trang:
Tìm theo ngày :