Cảng HKQT Nội Bài được cấp chứng nhận ISO 14001:2015 tích hợp với ISO 9001:2015 (18/06/2021)

Kiên định mục tiêu xây dựng cảng hàng không xanh, thân thiện với môi trường, Cảng HKQT Nội Bài vừa được cấp Chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 tích hợp Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 với hiệu lực 03 năm, từ tháng 6/2021 đến tháng 6/2024.