Tăng cường khám, kiểm tra sức khỏe lái xe ô tô kinh doanh vận tải(Thứ tư, 28/05/2014 19:00 GMT+7)

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng vừa ký văn bản gửi Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường khám, kiểm tra sức khỏe lái xe ô tô kinh doanh vận tải.

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng vừa ký văn bản gửi Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường khám, kiểm tra sức khỏe lái xe ô tô kinh doanh vận tải.

Công văn nêu rõ: Ngày 28/02/2014, Bộ Giao thông vận tải đã có Công văn số 2049/BGTVT-VT về việc kiểm tra sức khoẻ của lái xe, tăng cường quản lý bến ô tô khách và chấn chỉnh hoạt động kiểm định phương tiện; trong đó yêu cầu các Sở Giao thông vận tải phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị có liên quan đến hết ngày 30/4/2014 phải rà soát và thực hiện xong việc khám sức khỏe cho lái xe kinh doanh vận tải.

Tuy nhiên, đến ngày 26/5/2014, Bộ Giao thông vận tải mới nhận được báo cáo của 29 tỉnh, thành phố về công tác khám sức khỏe cho lái xe, trong đó 16 địa phương đã có báo cáo hoàn thành khám sức khỏe cho lái xe, 13 địa phương đã lập kế hoạch hoặc có chỉ đạo về việc khám sức khỏe cho lái xe.

Nhiều Sở GTVT thực hiện tốt việc báo cáo và phân tích rõ kết quả khám sức khỏe, số người không đủ tiêu chuẩn, số người có kết quả xét nghiệm ma túy dương tính. Bên cạnh đó, có địa phương không thực hiện đúng quy định của Bộ Y tế đối với khám sức khỏe cho lái xe ô tô. Một số địa phương báo cáo hàng nghìn lái xe đã được khám đều đủ sức khỏe, không có trường hợp nào sử dụng ma túy...

Trước thực trạng trên, để thực hiện khám và quản lý sức khỏe lái xe kinh doanh vận tải theo đúng quy định, Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị tiếp tục và tăng cường thực hiện nghiêm việc phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế địa phương để rà soát, xác định các cơ sở y tế đủ điều kiện khám sức khỏe và kiểm tra phát hiện việc sử dụng chất ma túy cho người lái xe để thông báo cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải bằng ô tô biết theo yêu cầu tại Công văn số 2229/BYT-KCB ngày 24/4/2014 của Bộ Y tế.

Tiếp đó, yêu cầu các Sở GTVT đôn đốc, chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn tổ chức khám sức khỏe cho lái xe kinh doanh vận tải đảm bảo các yêu cầu như: Doanh nghiệp phải phối hợp với các cơ sở y tế đủ điều kiện để thực hiện khám sức khỏe tập trung cho lái xe; Việc khám sức khỏe cho lái xe thực hiện theo Quyết định số 4132/2001/QĐ-BYT ngày 04/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về tiêu chuẩn sức khỏe người điều khiển các phương tiện giao thông cơ giới; đặc biệt lưu ý thực hiện kiểm tra chặt chẽ về thị lực, sắc giác, thính lực, sử dụng ma túy; Yêu cầu lái xe chấp hành việc xét nghiệm kiểm tra ma túy. Lưu ý công tác giám sát lái xe khi lấy mẫu nước tiểu đề phòng các trường hợp đánh tráo nước tiểu, xin nước tiểu người khác, mang nước tiểu từ nhà đến… Tất cả các trường hợp từ chối, không phối hợp thực hiện xét nghiệm kiểm tra ma túy đều coi là người có kết quả dương tính với ma túy, không đảm bảo sức khỏe để lái xe; Các Sở GTVT chưa hoàn thành khám sức khỏe cho lái xe theo quy định thời gian tại Công văn số 2049/BGTVT-VT phải tập trung thực hiện và hoàn thành trong tháng 6 năm 2014.

Để đảm bảo tiến độ và chất lượng khám sức khỏe cho lái xe kinh doanh vận tải, Bộ GTVT đề nghị các Sở GTVT nếu thấy cần hỗ trợ về chuyên môn thì liên hệ trực tiếp và phối hợp với Cục Y tế GTVT để triển khai thực hiện khám, kiểm tra, phân loại sức khỏe ngay tại đơn vị (do Sở GTVT chủ trì tổ chức).

Bên cạnh đó, Bộ GTVT giao cho các cơ sở khám chữa bệnh của ngành GTVT tăng cường trang thiết bị, đảm bảo yêu cầu chuyên môn, chủ động liên hệ với các đơn vị kinh doanh vận tải, sở GTVT trên địa phương để khám sức khỏe cho lái xe kinh doanh vận tải.
Bộ GTVT cũng giao cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam chủ trì phối hợp với Cục Y tế GTVT, Vụ Vận tải, Thanh tra Bộ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra cũng như tổ chức hậu kiểm để đánh giá chất lượng công tác khám sức khỏe cho lái xe kinh doanh vận ở một số địa phương nhằm tiếp tục chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác quản lý điều kiện sức khỏe của người lái xe và hoàn thiện các quy định pháp luật về bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho người lái xe.

Bộ trưởng Bộ GTVT cũng yêu cầu các Sở Giao thông vận tải tổng hợp và báo cáo danh sách các cơ sở y tế đủ điều kiện khám sức khỏe lái xe trên địa bàn, kết quả khám sức khỏe, kết quả xét nghiệm kiểm tra sử dụng ma túy của lái xe kinh doanh vận tải về Cục Y tế Giao thông vận tải để tổng hợp báo cáo Bộ Giao thông vận tải.

"Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ nêu trên và giao Cục Y tế GTVT là đầu mối theo dõi và tổng hợp báo cáo Bộ trưởng tình hình thực hiện chỉ đạo tại văn bản này", công văn yêu cầu.

H.L