Công bố Quyết định về thanh tra công tác quản lý, bảo vệ, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại Sở GTVT Quảng Ninh

Thứ ba, 23/04/2019 11:11 GMT+7

Triển khai kế hoạch thanh tra năm 2019 được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại Quyết định số 2536/QĐ-BGTVT ngày 23/11/2018, trong đó có nội dung: Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với các quốc lộ được giao quản lý của Sở GTVT Quảng Ninh, Thanh tra Bộ đã thực hiện các trình tự, thủ tục theo luật định để triển khai Đoàn.

Theo quy định của pháp luật, chiều ngày 18/4/2019, tại trụ sở Bộ Giao thông vận tải (số 80 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội), Đoàn thanh tra theo Quyết định số 603/QĐ-BGTVT ngày 05/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tiến hành công bố quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với các quốc lộ được giao quản lý của Sở GTVT Quảng Ninh.

Đồng chí Lê Thanh Hà, Chánh Thanh tra Bộ - Giám sát Đoàn thanh tra
dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi công bố Quyết định thanh tra

Tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra có đồng chí Lê Thanh Hà, Chánh Thanh tra Bộ - Giám sát Đoàn thanh tra, các đồng chí trong Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 603/QĐ-BGTVT ngày 05/4/2019. Về phía Sở GTVT Quảng Ninh có đại diện Lãnh đạo Sở, các phòng Ban có liên quan và đại diện các đơn vị tham gia công tác bảo trì công trình đường bộ của Sở GTVT Quảng Ninh.

Đoàn thanh tra do ông Thân Đức Trung, Trưởng phòng Thanh tra 1 Thanh tra Bộ GTVT làm Trưởng đoàn; ông Nguyễn Đức An , Phó Trưởng phòng thanh tra 1 Thanh tra Bộ GTVT làm Phó trưởng đoàn; thành viên Đoàn còn có một số chuyên viên của Thanh tra Bộ và cộng tác viên thanh tra được trưng tập theo quy định.

Đoàn thanh tra có nhiệm vụ thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật của Sở Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện công tác bảo trì các công trình đường bộ: Công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông; việc thực hiện quy định pháp luật trong công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên công trình đường bộ và thực hiện quy định pháp luật trong công tác sửa chữa công trình đường bộ (định kỳ và đột xuất).

Thời kỳ thanh tra: giai đoạn 2016 - 2019 và các thời kỳ khác có liên quan đến nội dung thanh tra.

Đại diện lãnh đạo Sở GTVT Quảng Ninh và các đơn vị tham gia thực hiện công tác quản lý, bảo vệ, bảo trì đường bộ của Sở GTVT Quảng Ninh: Thống nhất nội dung, chương trình làm việc của Đoàn Thanh tra, tiếp tục chuẩn bị hồ sơ, tài liệu báo cáo Đoàn thanh tra theo yêu cầu và nghiêm túc chấp hành các nội dung theo Quyết định, Kế hoạch thanh tra.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi công bố, đồng chí Lê Thanh Hà - Chánh Thanh tra Bộ GTVT, giám sát Đoàn thanh tra yêu cầu Đoàn thanh tra thực hiện theo Luật Thanh tra và theo nội dung Quyết định, Kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt. Đề nghị đối tượng thanh tra chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu cung cấp theo yêu cầu của Đoàn thanh tra theo văn bản số 01/ĐTTr ngày 22/3/2019 và phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh tra trong quá trình thanh tra. Đồng thời nhấn mạnh mục đích của Đoàn thanh tra: Đánh giá việc thực hiện quy định pháp luật của Sở Giao thông vận tải và cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác quản lý, bảo vệ và bảo trì các công trình đường bộ; yêu cầu cơ quan, đơn vị khắc phục các tồn tại, hạn chế; xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật; kiến nghị, đề xuất sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật còn bất cập nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng và phòng chống tham nhũng, góp phần đảm bảo nguồn vốn từ Quỹ bảo trì đường bộ trung ương được sử dụng công khai, minh bạch, có hiệu quả, đúng mục đích.

Tin và ảnh: Mai Hùng

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img