Công bố quyết định thanh tra Trường Cao đẳng GTVT Trung ương IV

Thứ hai, 13/05/2019 09:01 GMT+7

Ngày 9/5/2019, Thanh tra Bộ GTVT đã công bố Quyết định số 773/BGTVT-TTr ngày 06/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc thanh tra công tác quản lý, sử dụng tài sản, kinh phí ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu khác tại Trường Cao đẳng GTVT Trung ương IV. Phó Chánh thanh tra Bộ GTVT Trần Ngọc Bảo chủ trì cuộc họp công bố quyết định.

Phó Chánh thanh tra Trần Ngọc Bảo chủ trì cuộc họp công bố kết luận thanh tra

Theo đó, đoàn thanh tra do ông Đoàn Anh Tuấn – Phó trưởng phòng Thanh tra Bộ làm trưởng đoàn sẽ tiến hành thanh tra công tác quản lý, sử dụng tài sản, kinh phí ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu khác tại Trường Cao đẳng GTVT Trung ương IV.

Trưởng đoàn Thanh tra Đoàn Anh Tuấn công bố Quyết định Thanh tra

Thời kỳ thanh tra là giai đoạn 2017 - 2018 và các thời kỳ có liên quan. Thời gian thanh tra theo quy định của pháp luật về thanh tra, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Phó Chánh thanh tra Trần Ngọc Bảo đề nghị Trường Cao đẳng GTVT Trung ương IV thực hiện theo đúng quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Thanh tra và pháp luật liên quan; chấp hành nghiêm túc quyết định thanh tra và các yêu cầu của đoàn thanh tra theo đúng quy định; cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo quy cầu. Về phía đoàn thanh tra phải thực hiện đầy đủ, đúng trình tự thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra theo quy định của pháp luật thanh tra và pháp luật có liên quan, đảm bảo đúng nội dung; thời gian, phạm vi thanh tra theo quy định.

Tin và ảnh: Anh Tuấn

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img