Công bố Quyết định thanh tra công tác quản lý, bảo vệ, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với các quốc lộ được giao quản lý của Sở GTVT Hòa Bình

Thứ tư, 23/10/2019 08:09 GMT+7

Triển khai kế hoạch thanh tra năm 2019 được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại Quyết định số 1135/QĐ-BGTVT ngày 12/6/2019, trong đó có nội dung: Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với các quốc lộ được giao quản lý của Sở GTVT Hòa Bình, Thanh tra Bộ đã thực hiện các trình tự, thủ tục theo luật định để triển khai Đoàn.

Theo quy định của pháp luật, sáng ngày 22/10/2019, tại trụ sở Sở Giao thông vận tải Hòa Bình, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 1815/QĐ-BGTVT ngày 02/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tiến hành công bố quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với các quốc lộ được giao quản lý của Sở GTVT Hòa Bình.

Đại diện đoàn thanh tra công bố Quyết định thanh tra

Tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra có các đồng chí trong Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 1815/QĐ-BGTVT ngày 02/10/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT. Về phía Sở GTVT Hòa Bình có đại diện Lãnh đạo Sở, các phòng Ban có liên quan và đại diện các đơn vị tham gia công tác bảo trì công trình đường bộ của Sở GTVT Hòa Bình.

Đoàn thanh tra do bà Nguyễn Thị Thanh Hiền, Phó Chánh Thanh tra Bộ GTVT làm Trưởng đoàn; bà Trần Thị Thu Thủy, Phó Trưởng phòng thanh tra 3 Thanh tra Bộ GTVT làm Phó trưởng đoàn; thành viên Đoàn còn có đại diện của Vụ Quản lý bảo trì đường bộ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, thanh tra viên của Thanh tra Bộ và cộng tác viên thanh tra được trưng tập theo quy định.

Theo Quyết định, Đoàn thanh tra có nhiệm vụ thanh việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với các quốc lộ được giao quản lý của Sở GTVT Hòa Bình và Kế hoạch kiểm tra được phê duyệt; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Pháp luật và các quy định khác có liên quan.

Theo đó, Đoàn sẽ thực hiện thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật của Sở Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện công tác bảo trì các công trình đường bộ: Công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông; việc thực hiện quy định pháp luật trong công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên công trình đường bộ và thực hiện quy định pháp luật trong công tác sửa chữa công trình đường bộ (định kỳ và đột xuất).trong giai đoạn từ năm 2017 - tháng 9/2019 và các thời kỳ khác có liên quan đến nội dung thanh tra.

Tại buổi công bố, đại diện lãnh đạo Sở GTVT Hòa Bình và các đơn vị tham gia thực hiện công tác quản lý, bảo vệ, bảo trì đường bộ của Sở GTVT Hòa Bình đã thống nhất nội dung, chương trình làm việc của Đoàn Thanh tra. Sở sẽ  tiếp tục chuẩn bị hồ sơ, tài liệu báo cáo Đoàn thanh tra theo yêu cầu và nghiêm túc chấp hành các nội dung theo Quyết định, Kế hoạch thanh tra.

Thực hiện nhiệm vụ được Chánh Thanh tra Lê Thanh Hà - giám sát hoạt động đoàn thanh tra giao, tại buổi công bố, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hiền - Phó Chánh Thanh tra Bộ GTVT quán triệt, yêu cầu Đoàn thanh tra thực hiện theo Luật Thanh tra và theo nội dung Quyết định, Kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt. Đồng thời đề nghị Sở GTVT Hòa Bình chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu cung cấp theo yêu cầu của Đoàn thanh tra theo văn bản số 01/ĐTTr ngày 07/10/2019 và phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh tra trong quá trình thanh tra. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hiền nhấn mạnh mục đích của Đoàn thanh tra nhằm đánh giá việc thực hiện quy định pháp luật của Sở Giao thông vận tải và cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác quản lý, bảo vệ và bảo trì các công trình đường bộ, yêu cầu cơ quan, đơn vị khắc phục các tồn tại, hạn chế; xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật cũng như kiến nghị, đề xuất sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật còn bất cập nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng và phòng chống tham nhũng, góp phần đảm bảo nguồn vốn từ Quỹ bảo trì đường bộ trung ương được sử dụng công khai, minh bạch, có hiệu quả, đúng mục đích.

Thu Thủy

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img