Công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2016

Thứ ba, 14/03/2017 09:15 GMT+7
Tổng Thanh tra Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 426/QĐ-TTCP "Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2016".

Theo đó, Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà hước của Thanh tra Chính phủ năm 2016 gồm 1 văn bản hết hiệu lực toàn bộ (Thông tư số 10/2011/TT-TTCP ngày 27/9/2011 Quy định công tác thi đua, khen thưởng ngành Thanh tra) và 2 văn bản hết hiệu lực một phần (Thông tư 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 và Nghị định 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011).

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chi tiết xem tại đây

Đức Toàn

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img