Thông báo Kết luận thanh tra công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (12/09/2017)

Thanh tra Bộ GTVT vừa ban hành Thông báo số 1041/TB-TTr "Thông báo Kết luận thanh tra công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ".

Trang:
Tìm theo ngày :