Thứ bảy, ngày 15/08/2020

Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thống kê

Thứ ba, 08/11/2016 10:17 GMT+7

Triển khai Luật Thống kê 2015 và thực hiện Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thống kê, ngày 8/11, tại Trung tâm đào tạo Công nghệ thông tin và truyền thông Hà Nội, Trung tâm Công nghệ thông tin - Bộ GTVT đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thống kê.

Ông Lê Thanh Tùng- Phó Giám đốc Trung tâm CNTT Bộ GTVT phát biểu khai mạc
 
Tại Hội nghị các đại biểu đã nghe đại diện Vụ Kế hoạch đầu tư giới thiệu  Luật Thống kê số 89/2015/QH13 và các Nghị định của Chính phủ có liên quan như Nghị định số 94/2016/NĐ-CP  ngày 01/7/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê; Nghị định số 95/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê; Nghị định số 97/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia. 
 
 
Giới thiệu Luật Thống kê 2015 và hướng dẫn học viên sử dụng phần mềm.
 
Các đại biểu cũng đã được các cán bộ Trung tâm Công nghệ thông tin giới thiệu và hướng dẫn sử dụng phần mềm tin học báo cáo thống kê theo Thông tư 58/2014/TT-BGTVT ngày 27/10/2014 cũng như tổng kết, rút kinh nghiệm các biểu mẫu đã triển khai năm 2015 và hướng dẫn thực hiện các biểu mẫu báo cáo thống kê còn lại.
 
 
Học viên thực hành sử dụng phần mềm trên máy tính
 
Trước đó, Bộ GTVT đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thống kê tại TP. Cần Thơ và TP Huế cho các cán bộ chuyên viên thống kê các đơn vị thuộc địa bàn các tỉnh miền Nam và miền Trung. Sau 3 Hội nghị tập huấn đã có hơn 260 cán bộ chuyên viên được giới thiệu Luật Thống kê 2015 và hướng dẫn sử dụng phần mềm tin học báo cáo thống kê.
 
Hơn 260 chuyên viên đã được tập huấn qua 3 hội nghị
 
Được biết, phần mềm tin học báo cáo thống kê được xây dựng nhằm phục vụ công tác thu thập, cập nhật, báo cáo và quản lý toàn bộ hệ thống dữ liệu báo cáo phục vụ các Vụ, cục chuyên ngành, đồng thời kết nối chặt chẽ với các hệ thống đã có của Bộ, các hệ thống kê quốc gia và các ngành khác, đồng thời sẵn sàng công khai, minh bạch dữ liệu ngành, hướng tới loại bỏ hình thức báo cáo giấy truyền thống. Phần mềm được xây dựng cũng nhằm hướng tới xây dựng kho CSDL ngành GTVT phục vụ việc tổng hợp, tra cứu, phân tích dữ liệu. Theo đó, phần mềm được phát triển trên nền web-base với CSDL tập trung. Do vậy, hệ thống có thể dễ dàng triển khai diện rộng tới tất cả các Sở GTVT, các Tổng cục, Cục, Vụ chuyên ngành, các Chủ đầu tư, BQLDA Bộ GTVT, Tổng công ty trực thuộc Bộ đồng thời dễ dàng cho nâng cấp, mở rộng hệ thống. Bên cạnh đó, hệ thống cũng được thiết kế theo hướng mở, do đó rất linh hoạt trong cập nhật các chỉ tiêu thống kê, đơn vị báo cáo cũng như người tham gia trong hệ thống. 
 
 
Các học viên tham gia Hội nghị tại TP. Cần Thơ và TP.Huế
 
Dữ liệu sau khi được các đơn vị cập nhật vào hệ thống theo chức năng, nhiệm vụ  sẽ được làm sạch, rà soát, đảm bảo cung cấp các dữ liệu chỉ tiêu chuyên ngành, tổng hợp phục vụ các vụ chuyên ngành số liệu tổng hợp, số liệu phân tích. CSDL tập trung của phần mềm thống kê cũng phục vụ việc quản lý, khai thác dữ liệu, cung cấp cho các ứng dụng khác của Bộ cũng như phục vụ công tác quản lý và điều hành, tác nghiệp của lãnh đạo và các cơ quan của Bộ, giúp tổng hợp dữ liệu, cung cấp, báo cáo Chính phủ, Quốc hội và công khai số liệu của ngành trên Cổng TTĐT. 
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)