Thứ năm, ngày 23/03/2023

Phổ biến thông tin thống kê nhà nước năm 2020 thuộc trách nhiệm của Vụ Môi trường

Thứ ba, 26/05/2020 16:27 GMT+7
Thực hiện Văn bản số 1878/BGTVT-KHĐT ngày 04/3/2020 của Bộ Giao thông vận tải về việc thông báo Lịch phổ biến thông tin thống kê nhà nước năm 2020, ngày 20/5/2020, Vụ Môi trường có Văn bản số 299/MT về việc phổ biến thông tin thống kê nhà nước năm 2020 thuộc trách nhiệm của Vụ.

Nội dung chi tiết xem tại đây

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)