Thái Nguyên: Tự động trả kết quả 2.134 hồ sơ đăng ký cấp mã nhận diện QR

Thứ hai, 27/09/2021 10:18 GMT+7

Tính đến ngày 26/8 (trước khi đóng phần mềm chuyển sang tự động), Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên đã tiếp nhận tổng số 11.500 hồ sơ đăng ký phương tiện ưu tiên đi vào luồng xanh. Sở đã phê duyệt cấp phép phương tiện nhận diện cho 6.500 xe, từ chối cấp đối với 5.000 xe.

Các phương tiện vận tải được cấp thẻ nhận diện luồng xanh lưu thông qua
chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Phổ Yên.

Toàn bộ thủ tục này đã được thực hiện trực tuyến trên cổng thông tin đăng ký thẻ nhận diện cho phương tiện ưu tiên hoạt động trên luồng xanh vận tải toàn quốc tại địa chỉ https://luongxanh.drvn.gov.vn. Kể từ ngày 27/8/2021 đến nay, chuyển sang cấp mã nhận diện QR tự động, hồ sơ tiếp nhận trực tuyến và trả kết quả tự động trả kết quả là 2.134. 

Đây cũng là một trong những nội dung nằm trong chương trình xây dựng các hệ thống thông tin đổi mới lề lối, phương thức làm việc, phục vụ người dân, doanh nghiệp của Sở GTVT nhằm từng bước cụ thể hóa mục tiêu Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về Chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025.

Nguồn: Báo Thái Nguyên

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)