Trung tâm CNTT hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

Thứ sáu, 24/12/2021 17:52 GMT+7

Đây là đánh giá của Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và xây dựng kế hoạch năm 2022 của Trung tâm Công nghệ thông tin chiều 24/12.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông phát biểu ý kiến chỉ đạo

Theo Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông, năm 2021 là một năm nhiều khó khăn đối với mọi mặt xã hội nói chung và với lĩnh vực vận tải nói riêng. Tuy nhiên trong điều kiện khó khăn đó, công nghệ thông tin là một lĩnh vực nổi trội và cơ hội để mọi ngành nghề trong xã hội có thể nắm bắt, thể hiện vai trò vị thế của mình.

Trung tâm Công nghệ thông tin Bộ GTVT đã kịp thời nắm bắt cơ hội, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ, đặc biệt trong phối hợp đảm bảo vận tải trong giai đoạn giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh Covid -19.

Đánh giá chung về kết quả hoạt động của Trung tâm, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho rằng Trung tâm đã hoàn thành xuất sắc vai trò, nhiệm vụ của mình. Đó là vừa hoàn thành xuất sắc vai trò của đơn vị tham mưu cho lãnh đạo Bộ về công tác CNTT vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một đơn vị sự nghiệp. 

Kết quả hoạt động của Trung tâm CNTT đã đóng góp lớn vào thành công của Bộ GTVT trong thực hiện công tác xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số và công tác cải cách hành chính. Bên cạnh đó, Trung tâm đã làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức trong Ngành về xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GTVT

cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc giai đoạn 2019-2020

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu Trung tâm CNTT  và Vụ KHCN cần tiếp tục làm rõ nội dụng chuyển đổi số của Ngành GTVT, từ đó định hình phương hướng thực hiện. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các CSDL phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ.  Thực hiện xây dựng và hoàn thành các nhiệm vụ CNTT được giao một cách chắc chắn và hiệu quả, phục vụ tốt và lâu dài công tác quản lý nhà nước của Bộ.

Bên cạnh đó, với vai trò là cơ quan tham mưu về CNTT cho lãnh đạo Bộ, Trung tâm cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác này, đặc biệt là trong xây dựng Chính phủ điện tử và chương trình chuyển đổi số Ngành GTVT, đồng thời, điều phối các cơ quan thuộc Bộ thực hiện tốt các nhiệm vụ này.

Giám đốc Trung tâm CNTT Lê Thanh Tùng tiếp thu ý kiến chỉ đạo

của Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông

Theo ông Lê Thanh Tùng, Giám đốc Trung tâm CNTT, được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan tham mưu của Bộ, tập thể cán bộ, viên chức Trung tâm  CNTT đã đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Năm 2021, Bộ Giao thông vận tải xếp hạng “khá” về chỉ số Chuyển đổi số và là một trong hai đơn vị cấp Bộ xếp hạng A về chỉ số an toàn thông tin mạng.

Cụ thể, Trung tâm CNTT đã hoàn thành 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao về Chính phủ điện tử, chuyển đổi số. Duy trì kết nối các phần mềm quản lý văn bản của 60/60 đơn vị thuộc Bộ với Trục văn bản quốc gia để gửi, nhận văn bản điện tử 4 cấp. Trong năm 2021 các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đã gửi, nhận 160.453 văn bản, đạt tỷ lệ 100% văn bản, hồ sơ (trừ văn bản mật) của các đơn vị thuộc Bộ được xử lý, gửi, nhận hoàn toàn dưới dạng điện tử. 
Công tác tham mưu văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số cho lãnh đạo Bộ GTVT luôn được Trung tâm thực hiện một cách kịp thời, hiệu quả. Bên cạnh đó, Trung tâm cũng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số đối với lãnh đạo, cán bộ, công chức trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Trong hoàn cảnh diễn biến dịch bệnh phức tạp, Trung tâm CNTT đã chủ động thiết lập hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của Bộ GTVT, kết nối với các phòng họp trực tuyến của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành, phục vụ tốt gần 1000 cuộc họp chỉ đạo, điều hành trực tuyến của Lãnh đạo Bộ.

Để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số Bộ GTVT, Trung tâm đã phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ hoàn thành kế hoạch cung cấp 100% dịch vụ công mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính đủ điều kiện. Số lượng dịch vụ phát sinh hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tăng mạnh so với năm 2020. Năm 2021, hệ thống dịch vụ công tiếp nhận và xử lý 286.257 275.238 hồ sơ trực tuyến với hơn 150 nghìn doanh nghiệp tham gia. Hệ thống Công nghệ thông tin Bộ GTVT tham gia Cơ chế một cửa quốc gia tiếp nhập và xử lý 209.049 hồ sơ trực tuyến, với hơn 17.000 doanh nghiệp tham gia. Bước đầu hình thành các CSDL dùng chung, CSDL chuyên ngành, phục vụ công tác quản lý, điều hành của các đơn vị. Chia sẻ dữ liệu với các đơn vị ngoài ngành GTVT. Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng của Bộ.

Bên cạnh đó, Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT do Trung tâm quản lý vận hành đã thực hiện tốt các chiến dịch truyền thông phục vụ tuyên truyền các nhiệm vụ lớn của ngành trong năm 2021, đặc biệt là truyền thông công tác điều hành vận tải trong thời gian giãn cách xã hội bởi dịch bệnh Covid-19. Năm 2021, đã có hàng nghìn tin bài, hàng trăm văn bản QPPL, góp ý các dự thảo văn bản QPPL, góp phần nâng cao công tác truyền thông của Bộ GTVT, làm cầu nối giữa Bộ với người dân và doanh nghiệp. Năm 2021, Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT đã có hơn 20 triệu lượt truy cập (tăng hơn 22% so với năm 2020).

Thực hiện kế hoạch năm 2022, ông Lê Thanh Tùng cho biết Trung tâm CNTT sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Chuyển đổi số ngành GTVT đến các đơn vị thuộc Bộ. Chủ động tham mưu Bộ GTVT ban hành chương trình, kế hoạch triển khai. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị các nhiệm vụ được giao. Phối hợp với các đơn vị xây dựng 04 bộ CSDL nền tảng dùng chung về kết cấu hạ tầng giao thông, phương tiện, người điều khiển phương tiện và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực GTVT.

Nâng cấp, mở rộng hạ tầng CNTT Bộ GTVT, trong đó tập trung vào nâng cấp phòng máy chủ tại Bộ, xây dựng mạng diện rộng (WAN) và mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp 2 của Bộ GTVT; mở rộng hệ thống giám sát an toàn thông tin mạng tập trung của Bộ GTVT. Xây dựng đưa vào sử dụng giai đoạn 1 hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Bộ GTVT. Nâng cấp, xây dựng các ứng dụng hành chính nội bộ như hệ thống họp không giấy tờ, hệ thống thông tin quản lý cán bộ, hệ thống thông tin lưu trữ, hệ thống thông tin quản lý nghiệp vụ thanh tra.

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)