Đường sắt nâng nhiều dịch vụ công trực tuyến lên cấp độ 4

Thứ ba, 04/01/2022 08:45 GMT+7

Đường sắt nâng cấp nhiều dịch vụ công trực tuyến lên cấp độ 4, giải quyết hồ sơ qua môi trường mạng.

Cục Đường sắt VN cho biết, năm 2021 đã nâng cấp nhiều dịch vụ công, giải quyết thủ tục trên môi trường mạng.

Cụ thể, đơn vị này nâng cấp 5/12 dịch vụ công lên cấp 4; xây dựng quy trình điện tử, đăng ký nâng cấp 7/12 dịch vụ còn lại lên cấp độ 4. Đồng thời 100% hồ sơ giải quyết qua môi trường mạng.

Nhiều dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực đường sắt được nâng cấp lên cấp độ 4,
thủ tục hồ sơ được giải quyết trên môi trường mạng.
Ảnh: Hồ sơ đăng ký cấp, cấp lại giấy phép lái tàu cũng được gửi trực tuyến

Trong năm 2021, Cục Đường sắt VN đã giải quyết được 323 hồ sơ thủ tục hành chính; Trong đó, 300 hồ sơ cấp độ 3, 23 hồ sơ giải quyết ở cấp độ 4. Công tác điều hành, quản lý và xử lý văn bản đều được 100% thực hiện trên hệ thống quản lý và hồ sơ công việc của Cục.

Cùng đó triển khai tích hợp thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, gửi các doanh nghiệp kinh doanh đường sắt và các đơn vị liên quan sử dụng dịch vụ công trực tuyến thuộc lĩnh vực đường sắt, trong đó hướng dẫn cụ thể cách thanh toán trực tuyến.

Trước đó, Bộ GTVT đã công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ GTVT được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại bộ phận một cửa. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/2/2022.

Theo danh mục này có 18 TTHC lĩnh vực đường sắt gồm: 14 thủ tục thực hiện tiếp nhận và trả tại bộ phận một cửa Cục Đường sắt VN; 4 thủ tục được thực hiện tiếp nhận và trả tại Bộ phận Một cửa Cơ quan Bộ GTVT, cụ thể là Vụ KCHTGT.

Đại diện Cục Đường sắt VN cho biết, trong 18 TTHC này có thủ tục nâng từ thực hiện dịch vụ công cấp độ 3 lên cấp độ 4, có thủ tục mới được bổ sung như trong lĩnh vực đường sắt đô thị.

Cùng với đẩy mạnh cải cách hành chính lĩnh vực đường sắt, Cục Đường sắt VN cũng tích cực triển khai nhiệm vụ xây dựng kiến trúc chính phủ điện tử và chuyển đổi số. Theo đó, ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng Cục Đường sắt VN giai đoạn 2021-2025. Hoàn thành sửa đổi, bổ sung ban hành mô hình tổng thể hệ thống CNTT lĩnh vực đường sắt, làm cơ sở xây dựng, triển khai các hệ thống thành phần.

Hoàn thành xây dựng và trình Bộ GTVT phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng hệ thống thông tin quản lý phương tiện, người điều khiển, vận tải, an toàn đường sắt” sử dụng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Triển khai dự án “Xây dựng hệ thống thông tin quản lý Kết cấu hạ tầng đường sắt, (VNRA-MIS)” sử dụng nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Úc...

Kỳ Nam

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)