Công bố Danh mục, quy trình điện tử giải quyết từng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ GTVT được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa (05/01/2021)

Bộ GTVT vừa ký Quyết định số 2461/QĐ-BGTVT công bố Danh mục, quy trình điện tử giải quyết từng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ GTVT được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa.

Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Bộ GTVT (05/01/2021)

Bộ GTVT vừa ký Quyết định số 2441/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải (31/12/2020)

Bộ GTVT vừa ký Quyết định số 2447/QĐ-GTVT ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải.

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT (24/12/2020)

Bộ GTVT vừa có Quyết định số 2348/QĐ-BGTVT ngày 21/12/2020 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

11 thủ tục hành chính hàng hải tham gia Cơ chế một cửa quốc gia (22/12/2020)

Theo Cục Hàng hải Việt Nam, năm 2020, đơn vị này đã phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin (Bộ Giao thông vận tải) và Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) triển khai 11 thủ tục hành chính lĩnh vực hàng hải tham gia Cơ chế một cửa quốc gia.

Công bố quy trình nội bộ giải quyết từng TTHC được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa Cơ quan Bộ GTVT (10/12/2020)

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 2224/QĐ-BGTVT Công bố quy trình nội bộ giải quyết từng TTHC được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa Cơ quan Bộ GTVT.

Công bố TTHC được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT (07/12/2020)

Bộ GTVT vừa ký Quyết định số 2218/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

100% thủ tục hàng không thực hiện qua bộ phận một cửa (01/12/2020)

Từ 1/12/2020, Cục Hàng không VN tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đối với 100% thủ tục hành chính lĩnh vực hàng không tại Bộ phận một cửa.

Công bố quy trình điện tử giải quyết từng thủ tục hành chính được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa Cơ quan Bộ Giao thông vận tải (24/11/2020)

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 2070/QĐ-BGTVT ngày 04/11/2020 " công bố quy trình điện tử giải quyết từng thủ tục hành chính được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa Cơ quan Bộ Giao thông vận tải"

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện Cuộc thi “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2020" (06/11/2020)

Bộ GTVT vừa có Văn bản số 11173/BGTVT-TCCB gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ về việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện Cuộc thi “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2020.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :