Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh đột phá trong cải cách hành chính

Thứ hai, 24/02/2020 10:08 GMT+7

Năm 2019, Sở Giao thông vận tải (GTVT) được đánh giá là đơn vị đứng đầu trong thực hiện cải cách hành chính (CCHC) khối các sở, ngành tỉnh, ghi nhận xứng đáng cho sự nỗ lực của Sở với mục tiêu phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ bộ phận “một cửa” Sở GTVT tiếp nhận hồ sơ cấp đổi GPLX
tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Hoàn thiện, kiện toàn tổ chức bộ máy; hiện đại hóa nền hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, kiểm soát chặt chẽ quy trình giải quyết công việc và siết chặt kỷ cương hành chính bảo đảm sự quản lý, điều hành thông suốt, hiệu quả... là mục tiêu luôn được Sở GTVT chú trọng thực hiện. Để hiện thực hóa điều đó, Sở chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc chủ động thực hiện, tập trung và bám sát vào các nội dung, tiêu chí CCHC. Nhằm tạo thuận lợi cho người dân, Sở tập trung rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, đề xuất bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và đúng quy định của pháp luật theo hướng đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, nhằm nâng cao chất lượng thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Tất cả các TTHC được cập nhật công khai trên trang thông tin điện tử của tỉnh, website của đơn vị, các phòng làm việc của sở và bộ phận tiếp nhận, trả kết quả để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, đơn vị và người dân giao dịch.

Mặt khác, sở cũng chỉ đạo các phòng liên quan tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc thực thi những TTHC đã được công bố, bảo đảm công khai, minh bạch; công khai số điện thoại đường dây nóng của các bộ phận chuyên môn. Đơn vị cũng triển khai áp dụng hệ thống phần mềm dịch vụ công trực tuyến theo mô hình tập trung thực hiện các TTHC do Bộ GTVT xây dựng đối với TTHC thuộc lĩnh vực vận tải, phương tiện và người lái. Đến nay, Sở GTVT đưa 136 TTHC ra thực hiện tại bộ phận “một cửa” đạt 100% TTHC đã công bố trong đó có 20 TTHC cấp độ 4 thuộc lĩnh vực cấp, đổi giấy phép kinh doanh vận tải; cấp, đổi biển hiệu, phù hiệu xe.

Trong năm 2019, đơn vị tiếp nhận và giải quyết 13.383 hồ sơ TTHC, 100% được giải quyết và trả đúng hạn. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức và giảm tải lưu lượng người dân đến giao dịch tại bộ phận “một cửa”, Sở phối hợp với Bưu điện tỉnh tiếp nhận hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe và trả tận tay người dân theo yêu cầu, góp phần tạo thuận lợi, tiết kiệm về thời gian, chi phí đi lại của người dân. Ông Nguyễn Quang Hùng, xã Phú Hòa (huyện Lương Tài) chia sẻ: “Trước kia, muốn làm thủ tục đổi giấy phép lái xe, người dân phải đến Sở GTVT cách nhà hơn 30km, nay chỉ cần đến Bưu điện huyện. So với trước đây thì quá trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ của người dân nhanh chóng, thủ tục gọn nhẹ và kết quả cũng nhanh hơn”.

Đồng chí Lê Ngọc Tuyển, Giám đốc Sở GTVT cho biết: “Để giải quyết nhanh chóng hồ sơ cho người dân, Sở thực hiện phần mềm chữ ký số đối với thủ tục cấp giấy phép lái xe và thời gian gần đây sở tiếp tục triển khai phần mềm chữ ký số trên lĩnh vực quản lý vận tải. Ngoài ra, công tác tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cũng được đơn vị quan tâm thực hiện. Việc ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở được đặc biệt quan tâm, đẩy mạnh; 100% văn bản đi, đến được cập nhật vào phần mềm quản lý hồ sơ công việc, 100% hồ sơ công việc được xử lý, duyệt trên phần mềm, 100% các phòng, đơn vị, cán bộ, công chức của Sở sử dụng hộp thư điện tử của tỉnh. Lĩnh vực cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính mang lại hiệu quả. Bộ phận một cửa thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC bảo đảm nhanh gọn, rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định”.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC tại Sở GTVT vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc, như: việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong việc giải quyết TTHC hiệu quả chưa cao vì khả năng tiếp cận thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin của người dân còn hạn chế; phần mềm tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công chưa thực sự thuận tiện cho người sử dụng, chưa có chức năng duyệt hàng loạt hồ sơ cho lãnh đạo, với những thủ tục có số lượng hồ sơ lớn như giấy phép lái xe mất thời gian duyệt từng hồ sơ… Trong khi, biên chế thực hiện còn hạn chế so với yêu cầu nhiệm vụ của ngành.

Thời gian tới, Sở GTVT tiếp tục chú trọng đẩy mạnh công tác CCHC, tăng cường củng cố, kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo cơ chế “một cửa”; hoàn thiện và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; quan tâm hiện đại hóa nền hành chính; thực hiện hiệu quả chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo quy định của pháp luật; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào hoạt động quản lý nhà nước... để phục vụ tốt hơn nữa người dân và doanh nghiệp, góp phần xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Bắc Ninh.

Nguồn: Báo Bắc Ninh

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)