Sở GTVT Quảng Ngãi: Đẩy mạnh tiếp nhận, giải quyết hồ sơ nộp trực tuyến để góp phần phòng ngừa dịch bệnh Covid-19

Thứ tư, 11/03/2020 09:25 GMT+7

Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi vừa có văn bản chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tiếp tục đẩy mạnh việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3; đặc biệt là chỉ đạo công chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi tích cực hướng dẫn, vận động tổ chức, cá nhân lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tuyến và nhận kết quả qua đường bưu điện để góp phần phòng ngừa dịch bệnh Covid-19.

Sở cũng yêu cầu các bộ phận tiếp tục rà soát, lựa chọn các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở đủ điều kiện thực hiện trực tuyến mức độ 3 để trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt bổ sung đưa vào thực hiện phục vụ tổ chức, cá nhân trong thời gian đến.

Đồng thời đề nghị Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục tuyên truyền, hỗ trợ tổ chức, cá nhân việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua đường bưu điện; đồng thời chỉ đạo các điểm bưu điện tuyến huyện, bưu cục xã thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mức độ 3 đối với các thủ tục “Đổi giấy phép lái xe” trên hệ thống Dịch vụ công trực tuyến của Sở tại địa chỉ http://dvcsgtvt.quangngai.gov.vn.

Nguồn: Sở GTVT Quảng Ngãi

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)