Tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng

Thứ tư, 30/09/2020 15:18 GMT+7

Bộ GTVT vừa ban hành Chỉ thị số 09/CT-BGTVT về tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP và Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT.

Theo đó, ngày 17/01/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 10/2020/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (sau đây viết tắt là Nghị định số 10/2020/NĐ-CP), có hiệu lực từ ngày 01/04/2020; ngày 29/5/2020, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã ban hành Thông tư số 12/2020/TTBGTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ (sau đây viết tắt là Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT), có hiệu lực từ ngày 15/7/2020.

Bộ GTVT và các Sở GTVT đã tổ chức triển khai, tuyên truyền đến đơn vị vận tải, hiệp hội vận tải, đơn vị bến xe để tổ chức thực hiện theo quy định của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP và Thông tư số 12/2020/TTBGTVT.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện, Bộ GTVT nhận được kiến nghị của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam và một số đơn vị vận tải phản ánh việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách của một số đơn vị kinh doanh vận tải, nhất là các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng còn chưa thực sự nghiêm theo quy định, vẫn mang tính đối phó, hình thức, gây ra tình trạng mất công bằng trong kinh doanh vận tải, ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng dịch vụ và đảm bảo an toàn giao thông.


Ảnh minh họa

Để khắc phục những tồn tại trong hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô theo hợp đồng, xử lý quyết liệt tình trạng “xe dù, bến cóc”, “xe hợp đồng chạy như tuyến cố định” qua đó góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, giảm thiểu tai nạn giao thông, đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch giữa các loại hình kinh doanh vận tải đường bộ, Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực vận tải, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, bến xe và đặc biệt là các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng thực hiện ngay các nhiệm vụ sau:

Tổng cục Đường bộ Việt Nam tăng cường thanh tra, kiểm tra về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; công tác quản lý hoạt động vận tải của địa phương trong đó có công tác quản lý bến xe, các điểm đón trả khách trên địa bàn và việc chấp hành các quy định về vận tải của các đơn vị vận tải, đặc biệt tập trung vào loại hình kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng; phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vi phạm (nếu có) theo quy định; Tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hoạt động vận tải đường bộ; khẩn trương xây dựng phần mềm tiếp nhận thông báo hợp đồng vận chuyển khách, tự động theo dõi, tổng hợp, thống kê, phân tích các dữ liệu đáp ứng yêu cầu quản lý để thống nhất sử dụng chung trong toàn quốc; xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, vận tải khách du lịch bằng xe ô tô; nâng cấp hệ thống dịch vụ công trực tuyến, hệ thống giám sát hành trình giao tại Thông tư số 12/2020/TTBGTVT để áp dụng thống nhất trong toàn quốc đảm bảo theo lộ trình quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP;

Đồng thời, xây dựng phần mềm quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; thực hiện và phối hợp thực hiện việc kết nối liên thông dữ liệu các phần mềm: quản lý cấp biển hiệu, phù hiệu cho xe ô tô kinh doanh vận tải, giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, giám sát hành trình, đăng kiểm, xử lý vi phạm, thu hồi Giấy phép lái xe để tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước; Tiếp tục thực hiện một số biện pháp tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô theo chỉ đạo của Bộ GTVT tại Văn bản số 14616/BGTVT-TTr ngày 25/12/2018.

Các Sở GTVT và Sở GTVT - Xây dựng Lào Cai rà soát và bố trí các điểm dừng đón trả khách cho phương tiện vận tải khách phù hợp với các quy định hiện hành; Hướng dẫn các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng thực hiện nghiêm các quy định về kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng theo quy định hiện hành, đôn đốc việc cung cấp đầy đủ các nội dung tối thiểu của hợp đồng vận chuyển theo quy định tại khoản 5, khoản 6 Điều 7 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP; đặc biệt, thực hiện nghiêm túc quy định về truyền dẫn dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình; quản lý hoạt động của các phương tiện thuộc đơn vị qua dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình để phát hiện, chấn chỉnh kịp thời các vi phạm, đảm bảo việc truyền dữ liệu đầy đủ, kịp thời; Thông báo danh sách các phương tiện được cấp phù hiệu xe hợp đồng đến Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đơn vị kinh doanh vận tải đặt trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh để phối hợp quản lý.

Đồng thời tiến hành niêm yết danh sách các phương tiện được cấp phù hiệu xe hợp đồng trên trang Thông tin điện tử của Sở để các cơ quan liên quan thuận lợi trong việc tra cứu, giám sát; Thực hiện trích xuất dữ liệu thiết bị giám sát hành trình trên hệ thống dữ liệu giám sát hành trình của Tổng cục Đường bộ Việt Nam đối với các phương tiện được cấp phù hiệu xe hợp đồng để phát hiện vi phạm quy định tại điểm d khoản 3 Điều 7 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP và xử lý các vi phạm này theo quy định;

Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông chủ động phối hợp với lực lượng Công an, Cảnh sát giao thông và chính quyền địa phương tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra chuyên đề về hoạt động của xe vận tải khách theo hợp đồng và các điểm thường xuyên có hoạt động đón trả khách trái phép. Qua đó, xử lý các đơn vị, lái xe vận tải hành khách theo hợp đồng không đáp ứng đầy đủ điều kiện kinh doanh vận tải theo hợp đồng theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP;

 Đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép thực hiện lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các khu vực thường xuyên có xe hợp đồng tổ chức đón, trả khách (bến cóc) để kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm;  Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện pháp luật về hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô nói chung, hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo hợp đồng nói riêng; đồng thời phổ biến nội dung của Chỉ thị này đến các đơn vị kinh doanh vận tải, các bến xe khách trên địa bàn địa phương.

Thanh tra Bộ chủ trì phối hợp với Vụ Vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô tại các địa phương theo Kế hoạch thanh tra hàng năm được Bộ trưởng Bộ GTVT phê duyệt; Chỉ đạo Thanh tra các Sở GTVT mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng. Thời gian thực hiện trong Quý IV năm 2020. Kết thúc đợt cao điểm kiểm tra, tổng hợp báo cáo Bộ GTVT kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm.

Vụ Vận tải đôn đốc các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao tại văn bản số 1014/BGTVT-VT ngày 07/02/2020 của Bộ GTVT về triển khai thực hiện Nghị định số 10/2020/NĐ-CP; Làm đầu mối tiếp nhận các báo cáo của cơ quan, đơn vị về tình hình thực hiện Chỉ thị này; tham mưu Lãnh đạo Bộ GTVT kịp thời chỉ đạo giải quyết những khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện.

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị có báo cáo kết quả thực hiện điểm b khoản 1 Chỉ thị này trước ngày 25 tháng 01 năm 2021; Trước ngày 25 tháng 6 và ngày 25 tháng 12 hàng năm, các Vụ, Thanh tra Bộ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Sở GTVT, Sở GTVT - Xây dựng Lào Cai báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Bộ GTVT; Vụ Vận tải chủ trì, phối hợp Tổng cục Đường bộ Việt Nam tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng Bộ GTVT.

Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phổ biến đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị để thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)