Thông báo Hội nghị TW lần thứ 13 (07-01-2016 )

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phạm Văn Linh thông báo các nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 13 tại Hội nghị. Ảnh MOT/Xuân Nguyên
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Phạm Công Bổng đề nghị các cấp ủy Đảng trực thuộc Bộ tổ chức quán triệt, phổ biến các nội dung của Hội nghị lần thứ XIII đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Ảnh MOT/Xuân Nguyên.
Ban Cán sự Đảng - Đảng ủy Bộ GTVT thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 13. Ảnh MOT/Xuân Nguyên
javascript

Album cùng chuyên mục

Trang Tiếp Cuối