Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường thăm và chúc mừng Cổng TTĐT Bộ GTVT nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường thăm và chúc mừng Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT nhân Kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2016)
Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường thăm và chúc mừng Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT nhân Kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2016).
Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam thăm và chúc mừng Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT nhân Kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (2161925 - 2162016)
Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam thăm và chúc mừng Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT nhân Kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (2161925 - 2162016).
Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ GTVT thăm và chúc mừng Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT nhân Kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (2161925 - 2162016).
Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ GTVT thăm và chúc mừng Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT nhân Kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (2161925 - 2162016).
Lãnh đạo Trung tâm Công nghệ thông tin thăm và chúc mừng Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT nhân Kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2016).
javascript

Album cùng chuyên mục

Trang Tiếp Cuối