Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương làm việc tại Bộ GTVT

Đồng chí Đào Văn Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Bộ, Vụ trưởng - Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể thông qua Chương trình làm việc. Ảnh MOT/Xuân Nguyên.
Đoàn khảo sát do Thượng tướng Lương Cường - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn. Ảnh MOT/Xuân Nguyên.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông và các Thành viên Ban Cán sự đảng Bộ và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ tại buổi làm việc với Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương. Ảnh MOT/Xuân Nguyên.
Thượng tướng Lương Cường cùng các Thành viên trong Đoàn khảo sát tại buổi làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT. Ảnh MOT/Xuân Nguyên.
Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Nguyễn Quang Dung làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Ảnh MOT/Xuân Nguyên
Đồng chí Phan Thanh Uy - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng cục Đường bộ Việt Nam thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục báo cáo tình hình và kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ảnh MOT/Xuân Nguyên
Đồng chí Phạm Công Bổng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ phát biểu tại buổi làm việc với Đảng ủy Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Ảnh MOT/Xuân Nguyên
Đồng chí Nguyễn Văn Huyện - Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh MOT/Xuân Nguyên
Đồng chí Đào Văn Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Bộ, Vụ trưởng - Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể thông qua Chương trình làm việc với Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam (26/07/2016). Ảnh MOT/Xuân Nguyên
Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Nguyễn Quang Dung - Vụ trưởng Vụ Đảng viên, Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam. Ảnh MOT/Xuân Nguyên
Đồng chí Bùi Thiên Thu - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục HHVN đã thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy báo cáo khái quát hoạt động, chỉ đạo của Đảng ủy Cụ. Ảnh MOT/Xuân Nguyên
Đồng chí Vũ Quý Phàn - Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ phát biểu tại buổi Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam. Ảnh MOT/Xuân Nguyên
Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Nguyễn Quang Dung làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam. Ảnh MOT/Xuân Nguyên
sáng 26/7, Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương do Thượng tướng Lương Cường - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với một số đồng chí nguyên là Lãnh đạo Bộ GTVT đã nghỉ hưu gồm: đồng chí Hồ Nghĩa Dũng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, nguyên Bộ trưởng Bộ GTVT; các đồng chí Trần Doãn Thọ, Ngô Thịnh Đức (nguyên Bí thư Đảng ủy Bộ GTVT), Lê Mạnh Hùng, Trương Tấn Viên - nguyên Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ, nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT. Ảnh MOT/Xuân Nguyên.
Thượng tướng Lương Cường cùng các Thành viên trong Đoàn khảo sát tại buổi làm việc với một số đồng chí nguyên là Lãnh đạo Bộ GTVT đã nghỉ hưu. Ảnh MOT/Xuân Nguyên
Ban Cán sự đảng Bộ, Thường trực Đảng ủy Bộ và một số đồng chí nguyên là Lãnh đạo Bộ GTVT đã nghỉ hưu tại buổi làm việc với Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương. Ảnh MOT/Xuân Nguyên
javascript

Album cùng chuyên mục

Trang Tiếp Cuối