Ban Cán sự đảng Bộ và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ký Quy chế phối hợp

Đồng chí Đinh Xuân Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trình bày dự thảo Quy chế phối hợp công tác giữa hai bên. Ảnh MOT/Xuân Nguyên.
Đồng chí Trương Quang Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Bộ trưởng Bộ GTVT phát biểu tại buổi lễ. Ảnh MOT/Xuân Nguyên.
Đồng chí Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại buổi lễ. Ảnh MOT/Xuân Nguyên.
Đồng chí Nguyễn Quang Dương đề nghị các cơ quan tham mưu của Đảng ủy Khối và các cơ quan tham mưu của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa, đặc biệt là thực hiện tốt nội dung của Quy chế này. Ảnh MOT/Xuân Nguyên.
Đồng chí Trương Quang Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Bộ trưởng Bộ GTVT và đồng chí Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ký Quy chế phối hợp công tác giữa hai bên. Ảnh MOT/Xuân Nguyên.
Việc ký Quy chế phối hợp là một hoạt động có ý nghĩa quan trọng thể hiện trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban Cán sự đảng Bộ với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Ảnh MOT/Xuân Nguyên.
Hai bên sẽ phối hợp trong việc tổ chức cho Đảng ủy Bộ và các cấp uỷ thuộc Đảng bộ Bộ quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nướ. Ảnh MOT/Xuân Nguyên.
Việc phối hợp giữa hai bên dựa trên nguyên tắc công khai, dân chủ. Ảnh MOT/Xuân Nguyên.
javascript

Album cùng chuyên mục

Trang Tiếp Cuối