Bộ GTVT triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2016 (29/9/2016)

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa và các Thứ trưởng chủ trì Hội nghị. Ảnh MOT/Xuân Nguyên.
Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa phát biểu tại Hội nghị. Ảnh MOT/Xuân Nguyên
Thứ trưởng Nguyễn Nhật trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2016. Ảnh MOT/Xuân Nguyên
Điểm cầu chính tại TP Hà Nội. Ảnh MOT/Xuân Nguyên
Điểm cầu tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh MOT/Xuân Nguyên
Điểm cầu tại TP Cần Thơ. Ảnh MOT/Xuân Nguyên
Điểm cầu tại TP Đà Nẵng. Ảnh MOT/Xuân Nguyên
javascript

Album cùng chuyên mục

Trang Tiếp Cuối