Thứ tư, 31/10/2018 15:24

Bộ GTVT vừa nhận được Văn bản số 10271/VPCP-ĐMDN ngày 23/10/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị của Công ty cổ phần Bibomart TM, Bộ GTVT xin thông tin làm rõ như sau:

Theo nội dung Thư của Công ty cổ phần Bibomart TM, cho thấy: “Công ty có 02 xe tải loại 1,25 tấn (vận tải không thu tiền trực tiếp) và sử dụng cho việc chở hàng hóa nội bộ từ kho đến các cửa hàng hoặc luân chuyển hàng hóa từ các cửa hàng trực thuộc. Công ty ở các tỉnh và đề nghị hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của Công ty. 

Bộ GTVT xin làm rõ và có ý kiến như sau: Về nội dung làm rõ về đối tượng đơn vị kinh doanh vận tải không thu tiền trực tiếp phải cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, phù hiệu và gắn thiết bị giám sát hành trình. Trên cơ sở các quy định thì đơn vị kinh doanh vận tải không thu tiền trực tiếp sử dụng phương tiện có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông dưới 10 tấn để vận chuyển hàng hóa và có số lượng dưới 05 xe không thuộc đối tượng phải cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, phù hiệu và gắn thiết bị giám sát hành trình.

Về nội dung hướng dẫn thực hiện đối vói đơn vị kinh doanh vận tải, đơn vị vận tải nội bộ, lái xe vận tải hàng hóa khi tham gia giao thông, khi Công ty sử dụng phương tiện để vận chuyển hàng hóa thì lái xe phải mang theo các loại Giấy tờ theo quy định tại khoản 2 Điều 58 Luật giao thông đường bộ và Giấy vận tải (Giấy vận chuyển) theo quy định tại Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT để xuất trình khi lực lượng chức năng kiểm tra trên đường yêu cầu; trên cơ sở Giấy vận tải (Giấy vận chuyển) và các giấy tờ này lực lượng chức năng sẽ xác định được là Công ty chỉ vận chuyển hàng nội bộ của đơn vị mình.

Bộ GTVT trân trọng phúc đáp Cổng ty cổ phần Bibomart TM; đồng thời thông tin đến Văn phòng Chính phủ để công khai trên cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam để tổng hợp theo yêu cầu tại Văn bản số 10271/VPCP-ĐMDN.

Toàn văn Công văn giải quyết kiến nghị xem Tại đây!
 

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)