Ban Quản lý Dự án Thăng Long

  • Địa chỉ: Tổ 23, phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội
  • Điện thoại:04.36430197
  • Fax: 04.36430212