Thông tin văn bản số: 43/2018/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 43/2018/TT-BGTVT
Ngày ban hành 01/08/2018
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Công Thứ trưởng
Lĩnh vực Hàng hải  
Chuyên ngành Giao thông Vận tải
Trích yếu
Quy định về vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam