Thông tin văn bản số: 49/2018/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 49/2018/TT-BGTVT
Ngày ban hành 11/09/2018
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Nhật Thứ trưởng
Chuyên ngành
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2012/TT-BGTVT ngày 6 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về lắp đặt báo hiệu kilômét - địa danh và cách ghi ký hiệu, số thứ tự trên báo hiệu đường thủy nội địa