Thông tin văn bản số: 50/2018/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 50/2018/TT-BGTVT
Ngày ban hành 11/09/2018
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Nhật Thứ trưởng
Chuyên ngành
Trích yếu
Quy định về tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư do Bộ Giao thông vận tải quản lý