Thông tin văn bản số: 08/2019/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 08/2019/TT-BGTVT
Ngày ban hành 28/02/2019
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Nhật Thứ trưởng
Lĩnh vực Đường thủy nội địa  
Chuyên ngành Giao thông Vận tải
Trích yếu
Quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa theo chất lượng thực hiện