Thông tin văn bản số: 25/2019/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản Hết hiệu lực một phần
Số/ Ký hiệu 25/2019/TT-BGTVT
Ngày ban hành 05/07/2019
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ Thứ trưởng
Chuyên ngành
Trích yếu
Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kĩ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp ô tô