Thông tin văn bản số: 30/2019/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 30/2019/TT-BGTVT
Ngày ban hành 28/08/2019
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ Thứ trưởng
Lĩnh vực Đăng kiểm  
Chuyên ngành Giao thông Vận tải
Trích yếu
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đơn vị Đăng kiểm xe cơ giới