Thông tin văn bản số: 40/2019/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 40/2019/TT-BGTVT
Ngày ban hành 15/10/2019
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Nhật Thứ trưởng
Chuyên ngành
Trích yếu
Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa