Thông tin văn bản số: 42/2019/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 42/2019/TT-BGTVT
Ngày ban hành 30/10/2019
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Công Thứ trưởng
Lĩnh vực Hàng hải  
Chuyên ngành Giao thông Vận tải
Trích yếu
Quy định tiêu chí, kiểm tra, giám sát, đánh giá, nghiệm thu chất lượng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải